Velkommen til Antropos.no

Naturånder og elementarvesener

Flere visninger

Marko Pogacnik
Naturånder og elementarvesener
kr 148,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

I tidligere tider opplevet menneskene naturen som vesensaktig. Et bilde av slike opplevelser får vi gjennom folkeeventyrene og andre overleveringer, hvor naturånder og elementarvesener er beskrevet. Hvordan kan vi idag ut fra vår tids forutsetninger på ny få bevisst tilgang til naturvesnenes rike? Dette er temaet i Marko Pogacniks bok Naturånder og elementarvesener. Marko Pogacnik ble født i Slovenia i 1944. Han utdannet seg til billedhugger og fikk et internasjonalt navn innenfor konseptkunst og ”land art”. Ut fra dette utviklet han sin ”litopunktur”, en kunst som gjør det mulig å virke helbredende inn i landskapet og utligne forstyrrelser i miljøet. I denne forbindelse har han ledet seminarer i mange land og vært rådgiver for offentlige og private institusjoner. Pogacnik har samlet erfaringene fra sin omgang med naturens ”skjulte intelligens” i en rekke bøker. Han uttaler at vi idag står ved et vendepunkt i kulturutviklingen, hvor menneskene må samarbeide med de vesener som er virksomme på de forskjellige plan i naturen. Boken Naturånder og elementarvesener ble utgitt på norsk i anledning av Pogacniks besøk i Norge, hvor han holdt en rekke foredrag og seminarer. Oversatt av Georg Bentze. Utgitt av Antropos Forlag.