Velkommen til Antropos.no

Naturånder

Flere visninger

Wolfgang Weirauch
Naturånder
kr 195,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Hvad fortæller naturånderne os? De naturvesener og mennesker som har medvirket til denne boken, ser det ikke som sin oppgave å hjelpe andre mennesker med å klare deres eget livs problemer. Det blir hverken gitt oppskrifter eller besvart spørsmål om enkelte menneskers tidligere, nuværende eller fremtidige jordeliv. Det er derimot naturåndenes store ønske å gjøre menneskene i vår kulturkrets bekjent med det faktum, at vår jord er et levende vesen. Den er bebodd av mennesker, planter, dyr, mineraler og åndelige vesener. I våre dager trues jorden som levende vesen med å bli ødelagt av sine menneskelige beboere. For å avverge denne fare, skal menneskene igjen vende seg mot kjensgjerninger som ikke finnes i den materielle, men i den åndelige verden. Det er det denne bok vil være en hjelp til. Oversatt til dansk. Utgitt av Audonicons Forlag.