Velkommen til Antropos.no

Nordens folk mellom øst og vest. Kristus i det 20. århundrede

Flere visninger

Rudolf Steiner
Nordens folk mellom øst og vest. Kristus i det 20. århundrede
kr 158,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Et sentralt tema i Rudolf Steiners foredragsvirksomhet i Norge, han besøkte Norge i alt åtte ganger i årene 1908-23, er de nordiske folks spesielle oppgave innenfor et større kulturfellesskap. I de tre foredragene Nordens folk mellom øst og vest (1921), som nå foreligger i en ny norsk oversettelse, knytter han an til tidligere foredrag i Norge, bl.a. folkesjelsyklusen (1910), og beskriver Norges og Sveriges spirituelle fremtidsoppgaver. Rudolf Steiner holdt i 1910 en rekke foredrag om den nye Kristus-åpenbaring, Kristi tilsynekomst i den eteriske verden, og dens betydning for samfunns- og kulturutviklingen i vårt århundre. I et foredrag i Kristiania 13. Juni 1910, Kristus i det tyvende århundre, som tidligere ikke er oversatt til norsk, taler han for første gang offentlig om dette temaet. Av Steiners foredrag i Norge har Antropos tidligere utgitt: Åndserkjennelse og kulturfornyelse, 8 offentlige foredrag holdt i Oslo 1921, bl.a. i regi av Det norske studentersamfunn, - som samlet gir en innføring i et bredt område av antroposofien (med et efterord av historikeren Terje Christensen om de begivenhetsrike dagene under Steiners besøk.) Mennesket i lys av okkultisme, teosofi og filosofi 10 foredrag i Oslo 1912, hvor Steiner bl.a. beskriver menneskeskikkelsens form ut fra de tolv krefter i dyrekretsen, et hovedtema også i Nordens folk mellom øst og vest. Boken har et forord ved Oskar Borgman Hansen. Oversatt av Harald Haakstad fra Nordische und mitteleuropäische Geistesimpulse, GA nr. 209. Utgitt Antropos Forlag