Velkommen til Antropos.no

Økonomi og samfunn - når mennesket blir viktigst

Flere visninger

Leif Holbæk-Hanssen
Økonomi og samfunn - når mennesket blir viktigst
kr 285,00
Foredrag og artikler
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Leif-Holbæk Hanssen (1917-1991) var lærer ved Norges Handelshøyskole og den første norske professor i markeds- og distribusjonsøkonomi. Denne samlingen av foredrag og artikler vil minnes og hedre en fagøkonom som tidlig påpekte manglene ved de siste årtiers dominerende økonomiske system. "Leif Holbæk-Hanssen argumenterte for at det var nødvendig med en omfattende forandring i vår grunnleggende virkelighetsoppfatning, våre metoder for å søke kunnskap, og vår måte å handle på for å fange inn de mest alvorlige utfordringene som preger økonomien i det moderne samfunnet. ... For å utvikle et samfunn som gir muligheter for menneskelig utvikling og livskvalitet innenfor en livskraftig natur mente han at det var påkrevet med en «åndelig storrengjøring"". Professor Ove Jakobsen, Høgskolen i Bodø, og Sven Berglund, tidligere banksjef i Cultura, i innledningen til denne boken. Utgitt av Antropos Forlag. Heftet, 463 sider.