Velkommen til Antropos.no

Kristi genkomst i det æteriske

Flere visninger

Rudolf Steiner
Kristi genkomst i det æteriske
kr 308,00
Kristus, verdensordet, ble kjød i Palestina for 2000 år siden som Jesus av Nazaret. Han har efter himmelfarten i eterisk skikkelse vært til stede i jordens eteratmosfære.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Foredragssyklus av Rudolf Steiner oversatt til Kristus, verdensordet, ble kjød i Palestina for 2000 år siden som Jesus av Nazaret. Han har efter himmelfarten i eterisk skikkelse vært til stede i jordens eteratmosfære. Her kan han "sees" av dem som har utviklet et "eterisk klarsyn", slik som Paulus så ham ved Damaskus Å utvikle evnen til eterisk klarsyn forutsatte tidligere en esoterisk skolering. I den nærmeste fremtid vil denne evne bli et naturlig anlegg hos mennesker, som da får mulighet for å oppleve sannheten i Kristus-ordet: "Jeg er med eder alle dager inntil verdens ende". Dette ord forteller oss, at kristendommen ikke kun er det, som står skrevet i bøker, men noe levende, som i seg rommer synet og opplevelsen av åpenbaringer, og som vil utfolde seg med stadig større kraft. Vi står i dag først ved begynnelsen av kristendommens virkning. Kristendommen er på vei, den er noe som lever, ikke noe som er dødt. Orginalens tittel: Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen welt (GA118), seksten foredrag holdt januar - mai 1910. Dansk på Jupiter forlag. Heftet 219 sider