Velkommen til Antropos.no

Vegetarisk Barnmat

Flere visninger

kr 180,00
Vegetarisk barnmat - från bröst till bord.

ELLER
Beskrivelse

Detaljer

- från bröst till bord HVER-DAG er en fest Å ta stilling til HVORDAN man vil forme sitt liv sammen med sitt eller sine barn, er å påvirke utviklingen. Den bærbare utviklingen begynner i det egne hjemmet, og mye av det vi voksne formidler i hverdagen til våre barn, blir deres fremtidige kompass. Maten og måltidet kan sees som navhjulet i hverdagen. Her skjer møtet: med jordens gaver, årstiden, medmennesket og "den egne livssituasjon". Naboer ved bordet er derfor glede, konflikt sammen med nye muligheter. Alle gode vaner vi kan utvikle i samband med mat og måltid, utgjør rommet der "de viktige møtene" kan finne sted. Foruten mange verdifulle fakta omkring amming og den vegetariske barnematen, gir boken veiledning i å bli aktiv i denne kvalitets-tenkningen som er forutsetningen for fremtidens bærbare utvikling. Ulrike von Schoultz På svensk. Utgitt av FALK Föreningen för Antroposofisk Läkekonst.