Velkommen til Antropos.no

Veien til en ny bevissthet

Flere visninger

Jørgen Smit
Veien til en ny bevissthet
kr 148,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Fenomener i lys av antroposofien De 20 artiklene som er samlet i denne boken, er frukten av et mangeårig arbeide med antroposofien. De kan være en verdifull hjelp ved studiet av Steiners verker og belyser samtidig fenomener fra en rekke forskjellige områder: naturrikene, menneskehetens åndshistorie, biografier, den meditative skolering. Ved siden av det rike erfaringsmaterialet fra den pedagogiske hverdag, fra humanistiske og naturvitenskaplige fagområder, er artiklene i seg selv et eksempel på hvorledes de impulser Steiner har gitt, kan bearbeides og gjøres fruktbare i en individuell form. Bokens innhold er delt i tre hoveddeler Erkjennelse og meditasjon: Hva er en meditativ erkjennelsesvei? Europa og Asia - skoleringsvei i tenkningen. Vesten og Østen i oss selv. Mellom fortid og fremtid. Billed og begrep. Tankeforvirring, limtenkning og tankevilje. Aggresjonsdriften og det såkalte onde. Mennesket i historien: Hva er reinkarnasjon og karma? Stjerner og skjebner Den fjerde konge Julens bilde i Chartes. Hva er Gralen? Pedagogikk og oppdragelse: Vår tids ungdom. Skolen og livet - med billeder fra C. L. Schleichs biografi. Fortid, nutid og fremtid. Stjernehimmelen og vi selv Mytologien i undervisningen. Tanke og vilje i mytisk form. Sparta og Athen. Friedrich Schiller. Utgitt av Antropos Forlag.