Velkommen til Antropos.no

Verdenshistorien i antroposofisk belysning

Flere visninger

Rudolf Steiner
Verdenshistorien i antroposofisk belysning
kr 160,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

9 foredrag holdt i Dornach, Sveits i desember 1923 og 1. januar 1924. Fra bokens innhold: Menneskehetens sjelelige historie med henblikk på hukommelsens utvikling. Bevissthetsplan og utviklingsimpulser hos Asias gamle folkeslag. Den egyptisk-kaldeiske tidsalder. Gilgamesh og Eabani. De hyberniske og efesiske mysterier. Aleksander og Aristoteles. Efesos-mysteriets særlige stilling. Aleksander den Store. Forholdet mellom den asiatiske åpenbaring og nutidens. Aristotelismens historie og virkning. Erkjennelsen av menneskets sammenheng med verden går tapt i den nyere tid. Brannen i Efesos og Goetheanums brann. På dansk. Oversettelse av Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes, GA 233. Utgitt av Forlaget Jupiter.