Velkommen til Antropos.no

Verdensordet og Jorden

Flere visninger

Rudolf Steiner
Verdensordet og Jorden
kr 195,00
Johannesevangeliets hemmeligheter
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Johannesevangeliets hemmeligheter Tolv foredrag holdt i Hamburg mai 1908 I disse foredragene blir den dypere mening ved det mest spirituelle av evangeliene gjort tilgjengelig. Kristus er ikke bare et høytstående menneskelig vesen, men omfatter hele Jorden. Fra bokens innhold: Logos-læren - Kristen esoterikk. Det guddommelige før-menneske - Jordens misjon - Lazarus oppstandelse - Den førkrisne innvielse. Bryllupet i Kana - Jeg-er ordet - Mysteriet på Golgata - Menneskets utvikling i sammenheng med Kristus-prinsippet - Den profetiske viten og Kristendommens utvikling. Kristusimpulsens virke innenfor menneskeheten - Den kristne innvielse - Jomfru Sofias vesen og Den Hellige Ånd. Oversatt til dansk fra Das Johannes-Evangelium, GA nr. 103. Utgitt av Antroposofisk Forlag.