Velkommen til Antropos.no

Videnskaben om det skjulte

Flere visninger

Rudolf Steiner
Videnskaben om det skjulte
kr 275,00

"Boken inneholder omrissene av antroposofien som helhet» (Rudolf Steiner i forordet). Sentralt i fremstillingen står kapitlet om «Verdensutviklingen og mennesket», en spirituell-kosmologisk «evolusjonslære». En av antroposofiens grunnbøker.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

fremstillet i omrids "Boken inneholder omrissene av antroposofien som helhet» (Rudolf Steiner i forordet). Sentralt i fremstillingen står kapitlet om «Verdensutviklingen og mennesket», en spirituell-kosmologisk «evolusjonslære». En av antroposofiens grunnbøker. Dette verk som først utkom i 1910 inneholder den mest omfattende fremstilling I Rudolf Steiners verker av menneskehetens vesen og utvikling og sammenhengen til et kosmos som selv befinner seg i utvikling. Motsetningene til dagens vanlige oppfatning av verdensutviklingen, verdens og menneskets evolusjon, trer her frem med all ønskelig tydelighet. Samtidig blir fremstillingene av erkjennelsene av menneskets vesen og den indre skoleringsvei i skriftene Teosofi (GA 9) og Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener? (GA 10), supplert og utvidet til den store kosmiske sammenheng i verdens- og menneskehetsutviklingen. Fra bokens innhold: Vitenskapen om det skjulte og dens egenart Menneskets vesen Søvn og død Verdensutviklingen og mennesket Erkjennelsen av de høyere verdener (om innvielse og initiasjon) Nutid og fremtid i menneskehetens utvikling Enkeltheter fra åndsvitenskapens område: Menneskets eterlegeme Astralverdenen Om menneskets liv etter døden Menneskets gang gjennom livet De høyere områder av den åndelige verden Menneskets vesensdeler Drømmetilstanden Om oppnåelse av oversanselig erkjennelse Iakttagelse av bestemte begivenheter og vesener i den åndelige verden Oversatt til dansk av Johannes Hohlenberg fra Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA nr. 13. Utgitt av Antroposofisk Forlag.