Velkommen til Antropos.no

De æteriske form- og dannelseskræfter i kosmos, jord og menneske

Flere visninger

Guenther Wachsmuth
De æteriske form- og dannelseskræfter i kosmos, jord og menneske
kr 280,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

En vej til udforskningen af det levende Fra bokens innhold: Grundlag for en ny bevegelseslære: Organisk og uorganisk verden - Vilje og bevegelse - Vesen og forekomst De eteriske dannelseskrefter: Substansenes aggregattilstand og de eteriske dannelseskrefter - Den biogenetiske grunnlov og de eteriske dannelseskrefter - Kosmogenesen sett fra et eterisk synspunkt Jordorganismen: Jororganismens eteriske livsytringer og deres forhold til den menneskelige organisme - Kaos og orden - Våken og søvn Jordorganismens åndedrettsprosess - Jordorganismens sirkulasjonsprosess - Jordorganismens vesen og årsak - De kosmiske og jordiske strømninger i jordorganismen - Tyngdekraften og jordmagnetismens vesen - Solen, planetene og deres innflytelse på jordorganismen - Jordens indre - De eteriske dannelseskrefters metamorfose i planetsystemet - Den eteriske organisme hos jord og menneske Substansenes ontogenetiske tilblivelse og tilintetgjørelse Forholdet mellom det åndelig-vesensaktige, det eteriske, substansen og kreftenes verden Rom og tid, deres tilblivelse og forsvinnen Grunnlaget for en ny lyslære Grunnlaget for en ny farvelære Tonens fenomen Substansmodell, substansnedbrytning og radioaktivitet De legemliggjørende krefter og urformer i naturen og det vesensmessige Mennesket og den menneskelige organisme Verket utkom på tysk første gang i 1923. Naturvitenskapen er ikke til mye hjelp for mennesker som søker svar på spørsmålet: Hva er det levende?. På denne bakgrunn trer Wachsmuths boks kvaliteter tydelig frem: I en kaotisk tid gjør den oppmerksom på en ganske visst vanskelig, men likevel farbar vei til utforskning av det levende. Wachsmuth viser hvordan mange fenomener, som heller ikke i dag er forståelige for den gjengse naturvitenskap, plutselig blir brikker i en harmonisk helhet, når man betrakter dem i lyset av hypotesen om de eteriske dannelseskrefters virkning. Boken er altså en engasjert oppfordring til å anvende en ny metode for utforskningen av det levende. De forløpne 75 års vitenskapelige utvikling har bare understreket riktigheten av denne oppfordring. Derfor er boken så aktuell som noensinne. Peter Alsted Pedersen, farmaseut, Ph.D. i forordet. Oversatt til dansk. Utgitt av Antroposofisk Forlag.