Velkommen til Antropos.no

Den æteriske verden i videnskab, kunst og religion

Flere visninger

Guenther Wachsmuth
Den æteriske verden i videnskab, kunst og religion
kr 280,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Om menneskets vej til beherskelse af dannelseskræfterne Fra bokens innhold: De planetariske sfærers eteriske verden Jordens nordlige og sydlige hemisfæres dannelseskrefter De geologiske perioder i jordens genesis fra det eteriskes synspunkt Jordens horisontale og vertikale leddeling, dens fysiske og åndelige aspekt Jordens kraftsentre og deres sammenheng med de menneskelige kulturkretser De menneskelige temperamenter Den mannlige og den kvinnelige organisme Etergeografi, rase- og folkekunnskap, folkesjelene Den eteriske verden i kunsten: Diktning, maleri, skulptur, arkitektur Den eteriske verden og musikken Den eteriske verden i religionen: De planetariske sfærers krefter i urmysteriene Erkjennelsens tre og livets tre Gud-fader, Gud-sønn og organismen av Kosmos, jord og menneske Om hierarkiene Verket utkom på tysk første gang i 1926. Naturvitenskapen er ikke til mye hjelp for mennesker som søker svar på spørsmålet: Hva er det levende?. På denne bakgrunn trer Wachsmuths boks kvaliteter tydelig frem: I en kaotisk tid gjør den oppmerksom på en ganske visst vanskelig, men likevel farbar vei til utforskning av det levende. Wachsmuth viser hvordan mange fenomener, som heller ikke i dag er forståelige for den gjengse naturvitenskap, plutselig blir brikker i en harmonisk helhet, når man betrakter dem i lyset av hypotesen om de eteriske dannelseskrefters virkning. Boken er altså en engasjert oppfordring til å anvende en ny metode for utforskningen av det levende. De forløpne 75 års vitenskapelige utvikling har bare understreket riktigheten av denne oppfordring. Derfor er boken så aktuell som noensinne. Peter Alsted Pedersen, farmaseut, Ph.D. i forordet. Oversatt til dansk. Utgitt av Antroposofisk Forlag.