Velkommen til Antropos.no

Der Isenheimer Altar

Flere visninger

Michael Schubert
Der Isenheimer Altar
kr 360,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Geschichte - Deutung - Hintergründe Isenheimer Alteret av Mathias Grünewald hører til de betydeligste og mest monumentale verker innenfor europeisk kunst. Ennå i dag, fem hundre år etter fullendelsen, stiller det betrakteren ovenfor mange uløste gåter - ikke bare med hensyn til verkets tilblivelse og kunstneren, men også i relasjon til dets teologiske og esoteriske program. Denne boken formidler en systematisk og fundert innføring i historien, tydning og bakgrunnen for alteret. Derved blir tallrike nye tolkninger lagt frem som delvis både utvider eller foretar en grunnleggende korreksjon av etablerte oppfatninger. Boken har 234 høyverdige avbildninger i farger og en utførlig omtale av bildene. På tysk. Utgitt av Urachhaus Verlag