Velkommen til Antropos.no

En kulturimpuls slår rot

Flere visninger

Terje Christensen
En kulturimpuls slår rot
kr 280,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Fra antroposofiens første tid i Norge "I hundre år har det vært arbeidet med antroposofi i Norge. At vi i dag har så stor kunnskap om begynnelsen på dette arbeidet og virksomheten de første årtier, skyldes først og fremst Terje Christensens innsats", skriver utgiverne i forordet til denne boken, som utgis til 100-årsmarkeringen for Rudolf Steiners besøk i Norge. Terje Christensens artikler forener grundig historisk dokumentasjon med levende fortellerkunst. "Han lar historien bli menneskenes historie, og de mennesker han beskriver stiger levende frem for leseren." Utgitt av Antropos Forlag.