Velkommen til Antropos.no

Esoteriske karmabetragtninger. Andet bind, 1. del

Flere visninger

Rudolf Steiner
Esoteriske karmabetragtninger. Andet bind, 1. del
kr 175,00
Dansk oversettelse av "Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge" Bnd. II, 1. del
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Ni foredrag holdt i Dornach, Sveits fra 6. april til 11. mai 1924. Kjensgjerningene av reinkarnasjon og karma (gjentatte jordeliv og skjebnens lover) hører med til antroposofiens sentrale erkjennelser. Utarbeidelsen av dette tema er et gjennomgående trekk i hele Rudolf Steiners virke. Dette kulminerer i hans siste aktivitetsår med over 80 foredrag, hvor områdene omkring de karmiske lovmessigheter på en omfattende måte blir utvidet og fordypet. Foredragene Esoteriske karmabetragtninger bør helst studeres i sin helhet og i en sammenheng der den kronologiske rekken følges. Dette gjelder spesielt de fire første bind som utgjør en helhetlig foredragsrekke holdt i Dornach. Fra bokens innhold: I) Karmiske betraktninger med hensyn til menneskehetens historiske tilblivelse. II) Karmiske betraktninger omkring det individuelle menneskelige liv. På dansk. Oversettelse av 1. del Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 2. Bnd., GA 236. Utgitt av Forlaget Jupiter.