Velkommen til Antropos.no

Evolusjonens kilder

Flere visninger

Trond Skaftnesmo
Evolusjonens kilder
kr 399,00
fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse. Har den biologiske evolusjonen noe mål? Har den noen mening? Om evolusjonen er målrettet, burde vi forvente at det viste seg i bestemte trender i livets utvikling. I denne boken påvises og drøftes slike megatrender. Fire drivkrefter eller kilder for evolusjonen klarlegges: arv, miljø, autonomi-impuls og arketype. Disse relaterer seg til hver av tidens fire aspekter: fortid, nåtid, fremtid og det evige nå. Boken utforsker om det er mulig å få en helhetlig forståelse av evolusjonen, som integrerer de ulike synsmåtene. Den gir forståelse i bredden og i dybden, snarere enn en rent logisk forklaring. Den er skrevet for alle som er åpne for nye tanker rundt evolusjonens gåter. I sum fremstår et helhetlig bilde av evolusjonen, som integrerer Darwins teori med en åndelig dimensjon. http://harvest.as/artikkel/alt-liv-er-ett Utgitt av Flux forlag, 2017.