Velkommen til Antropos.no

Fra Askeladden til Einstein

Flere visninger

kr 320,00
Boken er laget først og fremst for nye lærere, men vi håper de erfarne kan la seg inspirere.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Kunnskap i sammenheng Ved å sette fagene i sammenheng med hverandre, styrkes nærheten til det virkelige livet. Det gir også en større grad av tilknytning og mening for elevene. Boken viser eksempler på sammenhenger i fagene innenfor de enkelte klassetrinn, sammenhenger som ellers ikke er så lett synlige i Steinerskolens fagplan. Boken er ment som inspirasjon til en helhetlig undervisning, en undervisning som kan nå ut over den målbare tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter. Heftet, 183 sider. Utgitt av Steinerskolen og Paradigmeskifte forlag, 2016.