Velkommen til Antropos.no

Goethes åndsegenart

Flere visninger

Rudolf Steiner
Goethes åndsegenart
kr 245,00
Med Johann Wolfgang von Goethes "Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje" og et essay av André Bjerke "Djevelens omgangsfelle".
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

I en rekke foredrag i årene omkring første verdenskrig skildrer Steiner goetheanismen som den sentrale åndsimpuls i Mellomeuropa, som i forvandlet form er ført videre i antroposofien, og henviser her i flere sammenhenger spesielt til Goethes ”Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje”. I 1918 utgav han i bokform de tre artiklene som nå foreligger for første gang på norsk, om Goethes Eventyr og om hans Faust-drama. Boken inneholder også en norsk oversettelse av Eventyret ved Ernst Sørensen, med illustrasjoner av Assja Turgenieff, og André Bjerkes essay om Faust-skikkelsen. I de greske mysteriene ble livet feiret i forening med døden; det er det høyere liv som går gjennom den sanselige død. Dette er livet som mystikerne taler om når de sier: «Og således er døden roten til alt liv.» [...] Mennesket må gjennom det materielle for igjen å gå inn i det evige, det guddommelige, der det har sin opprinnelse. Finner mennesket veien dit, «oppgir det sin eksistens for å eksistere», da er det en Faust-natur. Rudolf Steiner: «Goethes Faust som bilde på hans esoteriske verdenanskuelse» "Goethes åndsegenart" er oversatt av Sverre Dahl. "Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje" er oversatt av Ernst Sørensen Utgitt av Antropos Forlag 2012, innbnd., 192 sider.