Velkommen til Antropos.no

Har kreftens gåte en løsning. Bnd. II Kommentarer og refleksjoner

Flere visninger

Finn Thoresen
Har kreftens gåte en løsning. Bnd. II Kommentarer og refleksjoner
kr 150,00
Boken vil gi mange lesere aha-opplevelsen:
"Selvfølgelig, det forklarer at vi i generasjoner har trodd at kreftsykdom representerer en uløselig gåte."
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Bind II er en videreføring av den røde tråden fra Bind I, om hvilke utfordringer pasienten møter i tiden etter han var fri for kreftceller. På tross av dette krevde Radiumhospitalet å behandlet ham for å gi ham tilgang til kontroller i fremtiden. Dette ble et eksperiment han ikke hadde overlevd uten den effektive behandlingen som er beskrevet i den første boken. Kapitlene mellom pasientens dagboknotater drøfter mer utførlig de overraskende negative sidene ved vår kreftomsorg som er ukjente for både befolkningen og våre beslutningstakere helt til topps i Stortinget og Regjeringen. "Har kreftens gåte en løsning" - uten spørsmålstegn - er et retorisk spørsmål som antyder at kreftens gåte er løst - hvis det da er en gåte? Teksten viser nemlig at mangelen på fremgang i forebygging og helbredelse ikke skyldes noen gåte, men er en naturlig følge av to forhold: * Veien til riktig forståelse av kreft og kreftsykdommenes helbredelse er kort - bare vi ser i riktig retning. * De som har ansvaret for retningen og hoveddelen av kreftforskningen er ikke tjent med at det forskes i riktig retning. Det ville på kort tid ødelagt markedet for verdens mest ekspanderende og lønnsomme storindustri gjennom en mannsalder. Boken vil gi mange lesere aha-opplevelsen: "Selvfølgelig, det forklarer at vi i generasjoner har trodd at kreftsykdom representerer en uløselig gåte." Forfatterens hovedmotiv for å skrive disse to bøkene er at metoden fremdeles er tilnærmet ukjent i Norge, og at den så snart som mulig må bli et tilbud til norske kreftpasienter. Pasientens fortelling avrundes i dette andre bindet med beskrivelser av hendelser ingen ville ha trodd kunne hende her, i trygge Norge. I USA kanskje, men .... Fra forlagets omtale. Utgitt av TheMa Forlag 2015, 262 sider heftet.