Velkommen til Antropos.no

Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener? (GA 10)

Flere visninger

Rudolf Steiner
Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener? (GA 10)
kr 210,00
Den mest omfattende beskrivelse av den antroposofiske skolerings-
og utviklingsvei fra Rudolf Steiners hånd
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Den mest omfattende beskrivelse av den antroposofiske skolerings- og utviklingsvei fra Rudolf Steiners hånd. En praktisk øvelsesbok som bygger på de forutsetninger en moderne bevissthet krever. "Begynnelsen må bestå i å henlede sjelens oppmerksomhet mot visse prosesser i den verden som omgir oss: på den ene side det spirende, voksende og frodige liv, og på den annen side alle de fenomener som henger sammen med det som avblomstrer, visner og dør. Hvor mennesket enn vender sine øyne, finner slike prosesser samtidig sted." Utgitt av Antropos forlag. Tredje norske utgave 2020 (GA 10). Heftet, 220 sider. Oversatt av Harald Haakstad og Arne Møller. Innbundet - 220 sider.