Velkommen til Antropos.no

Individuelle åndsvæsener og deres virke i menneskets sjæl

Flere visninger

Rudolf Steiner
Individuelle åndsvæsener og deres virke i menneskets sjæl
kr 140,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Bak de ytre hendelsers kulisser. Individuelle åndsvesener og den felles verdensgrunn 5 foredrag holdt i Zürich og Dornach november 1917 Åndelige vesener og deres virkninger Bnd 2. Se også Mørkets ånders nedstyrtning og Den spirituelle baggrund for den ydre verden Fra bokens innhold: Ledelse av menneskene ut fra okkulte grunnsetninger - Erkjennelse av visse sykdoms- og helbredelsesprosesser - Nedstyrtning av visse mørkets ånder - Psykoanalyse, sjelelige sykdommer, åndsvitenskap som medikament - Kristi eteriske tilsynekomst - Onde vestlige brorskap - Onde østlige brorskap - Mennesket og det maskinelle - Legekunstens åndeliggjørelse - Dobbeltgjengeren - Maskiner med intelligenskraft Oversatt til dansk fra Individuelle Geistwesen und ihre Wirken in der Seele des Menschen, GA nr. 178. Utgitt av forlaget Jupiter.