Velkommen til Antropos.no

Islam i en moderne verden

Flere visninger

Peter Normann Waage
Islam i en moderne verden
kr 198,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Et essay om dialog Forholdet mellom den vestlige og muslimske verden har tilspisset seg på dramatisk vis etter 11. september 2001. Under okkupasjonen av Irak har toleransen og forståelsen for kulturelle forskjeller nærmest forsvunnet. Resultatet er halshugde gisler, jublende muslimske terrorister, mishandlede irakiske fanger og smilende amerikanske soldater. Peter Normann Waage er derfor ute i et viktig ærend. Han vil legge grunnlaget for dialog. Med engasjement viser han at forbindelsene mellom de to kulturene er mange og overraskende. Islam i en moderne verden er et velskrevet essay om individ, religion og kultur - og Waage formulerer et forsvar for individets frihet på bakgrunn av vår tid. Fra bokens innhold: Begrensning og begrunnelse - Når de andre blir fiende - Fundamentalisme og Islam - Slør på hjernen - Arven fra araberne - Gud har ingen sønn - En kristen sekt? - Gud eller frihet - Kristendommen som blasfemi - Religionenes religion - Bokens religion - Islams krise - Individ og kultur - Vår felles utfordring Utgitt av Cappelen forlag.