Velkommen til Antropos.no

Jeget - speiling og virkelighet

Flere visninger

Rudolf Steiner og Sergej O. Prokofieff
Jeget - speiling og virkelighet
kr 185,00
Her beskriver han jeget som kjernen i menneskets vesen, brobyggeren mellom den indre og den ytre verden
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Hvor lever egentlig vårt jeg? Rudolf Steiner stiller dette spørsmålet i Bologna 8. april 1911, i sitt foredrag på en internasjonal vitenskapelig filosofisk kongress. Her beskriver han jeget som kjernen i menneskets vesen, brobyggeren mellom den indre og den ytre verden. Jeget lever som en kraft i sjelens indre, men også som en realitet i naturrikene og den sosiale omverden. Dette radikale synspunktet blir i foredraget erkjennelsesteoretisk og metodisk begrunnet, med utgangspunkt i en videreutvikling av den moderne naturvitenskapelige tenkning. Boken har også med et foredrag av Sergej O. Prokofieff til temaet: "Rudolf Steiners innvielsesvei og jegets hemmelighet. Et bidrag til Rudolf Steiners Bologna-foredrag." Boken er oversatt fra tysk av Terje Christensen og Gunnar Ihlen. Utgitt av Antropos forlag 2020. Heftet, 132 sider.