Velkommen til Antropos.no

Jesu barndom og ungdom

Flere visninger

Emil Bock
Jesu barndom og ungdom
kr 285,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Til grunn for Emil Bocks monumentale syv binds verk Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit ligger Rudolf Steiners fremstilling av Kristi jordliv og Golgata-mysteriet som historiens vendepunkt. Et ledemotiv i Steiners tallrike foredrag om evangeliene er skildringen av de to Jesusbarn: Ved begynnelsen av vår tidsregning fødtes det to barn som begge fikk navnet Jesu. Det ene Jesubarn, som de hellige tre konger bragte sine gaver, er skildret i Matteusevangeliet; det andre, som hyrdene tilbad, er beskrevet hos evangelisten Lukas. Problemene om de to forskjellige slektsregistre og en rekke andre tilsynelatende motsigelser i de to evangeliene, får på denne måten sin løsning. "Vi bør kanskje først stille oss avventende til slike meddelelser av Rudolf Steiner," skriver Bock i Jesu barndom og ungdom. "Men forsøker vi å leve med dem og anvende dem som nøkkel til evangeliets mysterier, åpner det seg uendelige perspektiver." Emil Bock ble født i Wuppertal-Barmen i 1895. Han studerte først filologi, men gikk senere over til teologistudiet. Gjennom teologen Friedrich Rittelmeyer ble Bock i 1917 kjent med Rudolf Steiner og hans åndsvitenskap, antroposofien. Han var med på å grunnlegge Kristensamfunnet i 1922. Da Rittelmeyer døde i 1938, ble Bock leder for denne efterhvert verdensomspennende bevegelse. Emil Bock døde i 1959. Ved siden av prestegjerningen utfoldet Bock en omfattende virksomhet som foredragsholder og forfatter. Hans hovedverk er serien Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit i syv bind, hvorav De tre årene og Jesu barndom og ungdom er oversatt til norsk. Oversatt av André Bjerke. Utgitt av Antropos Forlag.