Velkommen til Antropos.no

Karmas åpenbaringsformer.

Flere visninger

Rudolf Steiner
Karmas åpenbaringsformer.
kr 260,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Elleve foredrag holdt i Hamburg 16.- 28.5. 1910. Disse foredragene er Rudolf Steiners første omfattende fremstilling av de lovmessigheter som virker i menneskets gjentatte jordliv og utgjør et viktig supplement til artiklene Reinkarnasjon og karma og Hvordan karma virker. Gjennom påvirkningen fra Østens religioner trer reinkarnasjonsideen i orientalsk utforming idag stadig sterkere i forgrunnen også innenfor den vesterlandske kultur. Rudolf Steiner betegner som en av vår tids viktigste kulturoppgaver å utvikle reinkarnasjonstanken på grunnlag av en vestlig, europeisk åndstradisjon og livsholdning. I disse foredragene gir han sin første omfattende fremstilling av de lovmessigheter som virker i menneskets gjentatte jordliv. Oversettelse av Die Offenbarungen des Karma, GA 120. Antropos Forlag.