Velkommen til Antropos.no

Kunskap om människans kropp, själ och ande

Flere visninger

Rudolf Steiner
Kunskap om människans kropp, själ och ande
kr 195,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Förhistoriska tillstånd på jorden Ti foredrag holdt for bygningsarbeiderne ved Goetheanum, Dornach august og september 1922 Arbeiderforedrag bind I Mellom 1913 og 1922 ble i Dornach i Sveits monumentalbygningen Goetheanum oppført, et unikt arkitektonisk byggverk, og et ytre uttrykk for den antroposofiske kulturimpuls. I august 1922, bare noen måneder før bygningen skulle bli ødelagt i en brann, begynte Rudolf Steiner å holde de foredrag for arbeiderne ved bygget som gjengies her og som siden alment kalles "arbeiderforedrag". Det var arbeiderne selv som ville at Rudolf Steiner skulle holde disse foredragene for dem, og de fant sted under timen etter frokostpausen. Tilhørerne bestemte emnene, og Rudolf Steiner oppmuntret dem til å stille spørsmål og gjøre innvendinger. Alt mellom himmel og jord ble berørt, spesielt spørsmål om helse og hygiene, men også spørsmål om naturen, mineral-, plante- og dyreverdenen, som i sin tur førte ut i kosmos til tingenes og levende veseners fremkomst. Foredragene har en friskhet og umiddelbarhet i tonen - kompliserte sammenhenger fremstilles ofte på en drastisk og humoristisk måte - hvilket resulterte i en pedagogisk og lettlest introduksjon til antroposofien. Fra bokens innhold: Talens og de ulike språks tilblivelse Menneskets livslegeme - hjernen og tenkningen Mennesket i sitt forhold til verden - formdannelse og oppløsning Hjernen og tenkningen - leveren som sanseorgan Iakttagelse av de indre organene og tenkningens vesen Næringsprosessene fra materielt og åndelig synspunkt Førhistoriske tilstander på jorden (Lemuria) Forhistoriske tilstander på jorden II Den første tiden på jorden Adam Kadmon i Lemuria Oversatt til svensk fra Die Erkenntnis des Menschenwesen nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände, GA nr. 347. Utgitt av Telleby Bokförlag.