Velkommen til Antropos.no

Kunsten å undervise

Flere visninger

Rudolf Steiner
Kunsten å undervise
kr 178,00
"Bare en skildrende, billedrik undervisning rører ved barnas sjel og gjør at de virkelig kan suge næring av det som skolen byr dem."
Rudolf Steiner i "Kunsten å undervise".
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

"For enhver som skal ha med barn å gjøre, er det avgjørende at han eller hun evner å se den sjelelige forandring som kommer omkring tannskiftet, at barna da går inn i fantasialderen, ike i forstandsalderen. Derfor må den som vil være lærer, selv utvikle et tilsvarende fantasiliv. Og det kan bare den som fordyper seg i menneskevesenet. For det er nå engang så at ekte menneskekunnskap skaper en slags vårløsning i sjelen. Da kommer smilet frem i lærerfysiognomien." Rudolf Steiner i "Kunsten å undervise". ****** Med sin muntlige og friske stil og sine mange praktisk-pedagogiske henvisninger danner disse foredragene fra Torquay, England en utmerket innføring steinerpedagogisk tenkemåte og metodikk. Det dreier seg her om Rudolf Steiners siste offentlige foredragsrekke overhodet. ****** Boken inneholder 8 foredrag om pedagogikk holdt av Rudolf Steiner i Torquay, England i august 1924. Boken har et forord av Henrik Thaulow til det 3. opplag i 2019 og et forord av oversetteren Dan Lindholm. Boken er oversatt fra den tyske "Dei Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit", GA 311. ****** Utgitt av Antropos Forlag 2019, 108 sider, heftet.