Velkommen til Antropos.no

Kunstundervisningen i steinerskolen. Maling og tegning.

Flere visninger

Margrit Jünemann og Fritz Weitmann
Kunstundervisningen i steinerskolen. Maling og tegning.
kr 438,00
"Den kunstneriske opplevelsen skulle vekke trangen til å lære, utvikle iakttagelsesevnen og tilegne seg praktisk dyktighet." Rudolf Steiner
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

"Margrit Jünemann og Fritz Weitmann gir i denne boken ut fra sin lange pedagogiske erfaring en omfattende og levende fremstilling av fagene maling og tegning i steinerskolene. Forfatterne behandler såvel de praktiske og metodiske som de kunstneriske sidene ved undervisningen, og viser hvordan de sammen danner en helhet fra barneskolen og opp til siste videregående trinn. Leseren får utførlige og detaljerte eksempler fra alle klassetrinn, illustrert med en rekke elevarbeider." Mali Roald i bokens forord Bokens hovedkapitler: Grunnprinsippene i maleundervisningen fra 2. til 9. klasse. Praktisk-kunstnerisk undervisning fra 10. klasse til 3. videregående trinn. Rudolf Steiners impulser til en ny kunstoppdragelse. "Barna trenger kunst - både billedkunst og den dikteriske-musikalske. Og det finnes en måte å være kunstnerisk aktiv på, som er den riktige for barnet når det har nådd skolealderen. Som pedagog skulle man ikke snakke så mye om at den ene eller andre kunstarten er "nyttig" for å utvikle bestemte evner. Kunsten er jo til for kunstens skyld. Men man skulle som pedagog kunne elske kunsten så høyt at man ikke vil la barnet unnvære det som den kunstneriske opplevelsen gir. Og da vil man se hvordan barnet vokser på denne opplevelsen." Rudolf Steiner "Pedagogikk og kunst" Boken er rikt illustrert, 264 sider, innbundet. Oversatt fra tysk av Nora Aanonsen. Utgitt av Antropos Forlag 2019.