Velkommen til Antropos.no

Levende linjer Levende tanker

Flere visninger

Henrik Thaulow
Levende linjer Levende tanker
kr 340,00
Formtegningsøvelser i grunnskolen
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Formtegningsøvelser i grunnskolen Det er lett både for barn og voksne å bli glad i formtegning. Den er utforskende, men også en lekende og intensiv innfallsport til den estetiske dimensjonen i skolen - og i livet. Formtegning øver evnen til å tenke helhetlig og problemløsende. Den gjør oppmerksom på rikdommen og mangfoldigheten i formene både i kulturen og naturen. Øvelsene i boken er tilrettelagt for barne- og mellomtrinnet i skolen. Henrik Thaulow er mangeårig klasselærer og kunst- og håndverkslærer i Steinerskolen. Utdannet ved Granum maleskole i Oslo og Goetheanistische Studiestätte i Wien. Masteroppgave i steinerpedagogikk med tittelen "Formtegning som førbegrepslig tenkning". Arbeider i Steinerskoleforbundet og som høyskolelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo. Heftet, 203 sider i bredt format. Riktig illustrert. Utgitt av Antropos Forlag 2016