Velkommen til Antropos.no

Människan Musik

Flere visninger

Lea van der Pals
Människan Musik
kr 59,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Musikk er et suverent skapende vesen. Det lever i "sammenhenger", i "spenninger", det vil si i tingenes bevegelser. Rudolf Steiner sier om de gamle grekernes sfæremusikk, at den ble opplevet i stjernenes gjensidige bevegelsesforhold , i det uendelige differensierte samspill av stadig forhold som stadig forvandler seg i kosmos, i hvilket mennesket følte seg innesluttet. Dette avbilder seg i mennesket: I den subtile bevegelsesevne i dets rytmiske vesen, i samspillet mellom åndedrett og hjertets slag, i forholdet til de indre organers livsbetingelser og båret av skjelettets vidunderlige form. Fra bokens innhold: Mennesket og musikken - Musikk-menneske - Mennesket Musikk - Lovmessigheter og frihet - Sentrum og periferi - Det tregrenede "menneske Musikk" - "Man må trenge inn i det åndelige om man vil begripe det musikalske" - "Å leve med gudene" - "Og bygningen blir menneske" Oversatt til svensk. Utgitt av Wrå förlag.