Velkommen til Antropos.no

Människans liv och jordens liv

Flere visninger

Rudolf Steiner
Människans liv och jordens liv
kr 215,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Kristendomens väsen Tolv foredrag holdt for bygningsarbeiderne ved Goetheanum, Dornach fra februar til mai 1923 Arbeiderforedrag bind III Mellom 1913 og 1922 ble i Dornach i Sveits monumentalbygningen Goetheanum oppført, et unikt arkitektonisk byggverk, og et ytre uttrykk for den antroposofiske kulturimpuls. I august 1922, bare noen måneder før bygningen skulle bli ødelagt i en brann, begynte Rudolf Steiner å holde de foredrag for arbeiderne ved bygget som gjengies her og som siden alment kalles "arbeiderforedrag". Det var arbeiderne selv som ville at Rudolf Steiner skulle holde disse foredragene for dem, og de fant sted under timen etter frokostpausen. Tilhørerne bestemte emnene, og Rudolf Steiner oppmuntret dem til å stille spørsmål og gjøre innvendinger. Alt mellom himmel og jord ble berørt, spesielt spørsmål om helse og hygiene, men også spørsmål om naturen, mineral-, plante- og dyreverdenen, som i sin tur førte ut i kosmos til tingenes og levende veseners fremkomst. Foredragene har en friskhet og umiddelbarhet i tonen - kompilserte sammenhenger fremstilles ofte på en drastisk og humoristisk måte - hvilket resulterte i en pedagogisk og lettlest introduksjon til antroposofien. Fra bokens innhold: Jordens liv tidligere og i fremtiden. Helbredelseskrefter i mennesket. Fargelærens to grunnlover i morgen- og aftenrøden og i himmelens blå. Sykdom og sunnhet i sammenheng med fargelæren. Dantes verdensbilde og den naturvitenskapelige tidsalders fremkomst - Kopernikus, Lavoisier Menneskevesenets inndeling - liv og død Menneskets liv i søvn og død Menneskevesenets inndeling i fysisk legeme, eterlegeme, astrallegeme og jeg Drøm, død, tilbakekomst En symptomatisk betraktning av astrallegemet Hvorfor husker man ikke de tidligere liv på jorden? Søvn og våkenhet. Livet etter døden. Kristusvesenet. De to Jesusbarn. Kristus, Ahriman, Lusifer. Deres vesen i forhold til mennesket. Kristi død, oppstandelse og himmelfart Oversatt til svensk etter Vom Leben des Menschen und der Erde. Über das Wesen des Christentums, GA nr. 349. Utgitt av Telleby Bokförlag.