Velkommen til Antropos.no

Matthæusevangeliet

Flere visninger

Rudolf Steiner
Matthæusevangeliet
kr 258,00
Kristus, oppfyllelsen og forbildet av den nye initiasjon - Kristustildragelsen som historisk kjensgjerning.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Tolv foredrag holdt i Bern september 1912 Fra bokens innhold: De etteratlantiske folkestrømninger. Iranier og turanier - Rommet og tidens hemmeligheter. Visdommen til Hermes og Moses - De gammel-hebreiske gudserkjennelsene. Abraham og Melkisedek - Jeshu ben Pandira Essernes innvielse - Syvtallet og tolvtallet. De kosmiske tilstanders speiling i menneskehetsutviklingen - Generasjonsrekkefølgen i avstamningslinjene til Lukasevangeliets Jesus og Mattheusevangeliets Jesus - Den åtteleddede sti. Innvielsens vesen i de førkristne mysterier. Kristus, oppfyllelsen og forbildet av den nye initiasjon - Kristustildragelsen som historisk kjensgjerning. Jegets initiasjon - Kristi eneste tilsynekomst i et fysisk legeme. Kristi gjenkomst i et eterisk legeme - Peters bekjennelse. Menneskesønnen og den levende Guds sønn. Disiplenes føres ut til makrokosmos ved Kristus - Kristus-vesenet og de to Jesus-barn. Evangelistenes fire synspunkter. Det menneskelige ved Matteusevangeliet. Oversatt til dansk fra Das Matthäus-Evangelium, GA nr. 123. Utgitt av forlaget Jupiter.