Velkommen til Antropos.no

Menneskets indre væsen og liv mellem død og ny fødsel

Flere visninger

Rudolf Steiner
Menneskets indre væsen og liv mellem død og ny fødsel
kr 143,00
Denne foredragssyklusen vil ha som formål å skildre menneskets indre opplevelser i sammenheng med livet mellom død og en ny fødsel
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Seks foredrag holdt i Wien april 1914 "Denne foredragssyklusen vil ha som formål å skildre menneskets indre opplevelser i sammenheng med livet mellom død og en ny fødsel, for å vise hvor nært disse begge områdene av tilværelsen henger sammen. Dertil vil den ha som formål av de erkjennelser som antydes, å utvikle retningslinjer som virkelig kan orientere menneskene i mange vanskelige livssituasjoner." Rudolf Steiner Fra bokens innhold: De fire indre sfærer i menneskets sjeleliv: iakttagelse, tenkning, følelse, vilje. Åndelige erfaring som forsterkes i rommet utenfor kroppen. Det å gå ut av kroppen ved å forsterke erindringskraften; opplevelsen av "ren tid" før inkarnasjonen. Fremkomsten av fantomer ved sansefornemmelser. Tenkningens skyggebilder, hukommelsens skatt. Visdommens forvandling til livskrefter. Viljen som skapende kraft. Vår egen fortid som omverden. Oversatt til dansk fra Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt, GA nr. 153. Utgitt av Antroposofisk Forlag.