Velkommen til Antropos.no

Metalterapi

Flere visninger

Peer Bach Boesen
Metalterapi
kr 220,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Sammenhænge mellem metaller og planter, organer og psyke. Sølv - Bly - Kobber - Jern - Tin - Kviksølv - Guld Det er en nøye sammenheng mellom utviklingen av vårt solsystem og utviklingen av mennesket. Mennesket er som det eneste levende vesen et mikrokosmos. Våre organer har intim forbinnelse til planetene i vårt solsystem - uttrykt med Paracelsus ord: "Altså forstå at: hjernen er Månen lungen er Merkur nyren er Venus gallen er Mars leveren er Jupiter milten er Saturn og hjertet er Solen." Metallene har igjen forbindelser til de enkelte planeter og dermed til menneskets organer. Med den homøopatiske metalterapi virker man direkte inn på menneskets mest sentrale organer, som både har en betydning for det fysiske, men i høy grad også for sjelelivet/psyken. Peer Bach Boesen ble utdannet heil-praktiker, med spesialområde homøopati, i Tyskland i 1982. Han har grunnlagt selskapet Allergica Amba som produserer homøopatisk medisin. I over 25 år har han drevet Urtica Klinikken i Silkeborg, Danmark. Bokens hovedkapitler: Argentum - Plumbum - Cuprum - Ferrum - Mercurius - Stannum - Aurum På dansk, utgitt av Foreningen Alma.