Velkommen til Antropos.no

Mørkets ånders nedstyrtning

Flere visninger

Rudolf Steiner
Mørkets ånders nedstyrtning
kr 150,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Seks foredrag holdt i Dornach oktober 1917 Foredragene danner fortsettelsen av Den spirituelle baggrund for den ydre verden Fra bokens innhold: Mikaels kamp med dragen. - De Ahrimanske makters nedstyrtning i det 19. århundrede og følgene av dette for menneskehetens utvikling. Abstrakte idealers manglende virkning og spirituelle erkjennelsers livskraft. - Ahrimanske veseners streben etter å beherske den menneskelige tenkning. - Nødvendigheten av nye oppdragelsesimpulser. Åpenbare og skjulte impulser i menneskehetens historie. - Reformering av oppdragelsesvesenet gjennom åndsvitenskapen. Mørkets ånders forandrede virkning fra 1879. - Blods- og arvelighetskreftenes overgang til lusiferisk-ahrimanske makter. Mørkets ånders streben etter den menneskelige skarpsindighets oppsving, og formørkelsen av de åndelige erkjennelser. Tildragelser i den åndelige verden og deres virkning i den historiske gang. Oversatt til dansk fra Der Sturz der Geister der Finsternis, GA nr. 177. Utgitt av forlaget Jupiter.