Velkommen til Antropos.no

Mot strømmen

Flere visninger

kr 330,00
Norske antroposofer i biografiske skisser
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Norske antroposofer i biografiske skisser Menneskene som slutter seg til antroposofien , vil nødvendigvis prege den med noe av sin egen kulturelle og nasjonale bakgrunn, og ikke minst med sin individuelle særegenhet. Dette forholdet, hvordan enkeltmennesker har gitt antroposofien her i landet sin egen nyanse, vil forhåpentlig disse biografiske rissene gi et visst bilde av. Terje Christensen og Oddvar Granly i innledningen til boken. Denne samlingen av kortbiografier er blitt til gjennom lengre tid og består av 58 artikler med 11 forskjellige signaturer. En hovedintensjon med utgivelsen er å gi et inntrykk av omfanget og allsidigheten i Rudolf Steiners verk gjennom livet og skjebnen til ulike mennesker, som ble impulsert av denne åndsretningen. De fleste biografiene er skrevet av Terje Christensen. Dessuten har følgende bidratt: Arne Enge, Helge Godager, Oddvar Granly, Hilde Holbæk-Hanssen og Ingrid Løvlie, Jakob Kvalvaag, Bjørn Moen, Emil Mohr, Cato Schiøtz, Ninni Strømme. Utgitt av Antropos Forlag. Heftet, 435 sider.