Velkommen til Antropos.no

Nietzsche - i kamp mot sin tid

Flere visninger

Rudolf Steiner
Nietzsche - i kamp mot sin tid
kr 248,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Hovedtanken i Steiners rekonstruksjon av Nietzsche er idéen om "overmennesket". Og Steiner ser helt rett at Nietzches overmennesketanke er beslektet med den humanistiske tradisjonens dannelsesimperativ: at et menneske ikke er noe man er uten videre, men noe man blir gjennom visse anstrengelser og ved å stille krav til seg selv. At Steiner så tolker maktviljens fremste uttrykk som evne til selvovervinnelse, foregriper fortolkningsmuligheter som først 50 år senere dukker opp i den såkalte Nietzsche-forskningen. Trond Berg Eriksen i forordet. Boken inneholder betraktninger over Nietzsche´s karakter, hans utvikling og det av ham utviklede begrep overmennesket såvel som to arbeider over Nietzsche og psykopatologien. Oversatt av Trond Berg Eriksen fra Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit, GA nr. 5. Utgitt av Vidarforlaget.