Velkommen til Antropos.no

Okkult fysiologi

Flere visninger

Rudolf Steiner
Okkult fysiologi
kr 270,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Ni foredrag holdt i Prag mars 1911. Oversanselige kraftsystemer står bak dannelsen og funksjoner av alle organer og fysiologiske prosesser i mennesket. Denne bok beskjeftiger seg med av hvilken art disse krefter er, og hvorledes de griper inn i de fysiologiske prosesser, når de betraktes og erkjennes ut fra et skolert klarsyn. Rudolf Steiner holdt foredragsrekken om okkult fysiologi i 1911 i Prag. Legevitenskapen er utviklet betydelig siden da, men da okkult fysiologi nettopp beskjeftiger seg med det som ligger bak de ytre vitenskapelige kjensgjerninger, er foredragene like så aktuelle i dag. Oversatt til dansk etter Eine okkulte Physiologie, GA nr. 128. Utgitt av forlaget Jupiter.