Velkommen til Antropos.no

Opdragelseskunst

Flere visninger

Rudolf Steiner
Opdragelseskunst
kr 220,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Seminardrøftelser og foredrag om undervisningsplanen Holdt i Stuttgart fra den 21. august til den 6. september 1919 i anledning av grunnleggelsen av Den frie Waldorfskolen. Foredragene diskuterer menneskekunnskap og faglige pedagogiske problemstillinger rundt lærerplanen på de forskjellige alderstrinn. Av temaene: Temperamentene, historieundervisningen, eventyrene, geografi, botanikk, matematikk, musikk, fremmedspråk, naturfag osv. På dansk. Oversatt etter "Erziehungskunst, Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge", GA 295. Utgitt av Forlaget Jupiter.