Velkommen til Antropos.no

Oppdragelsen og tidens åndsliv

Flere visninger

Rudolf Steiner
Oppdragelsen og tidens åndsliv
kr 178,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

En foredragsrekke med 14 foredrag holdt i Ilkley, Yorkshire, England i august 1923. 1. Om sammenheng mellom erkjennelse, kunst, religion og moral. 2. Grekernes oppdragelse til fullkommenhet. Gymnast, retor, doktor. 3. Fra Grekenland til middelalder. Hvordan oppdrar vi frie mennesker i dag? 4. Sammenhengen mellom sjelelig og legemlig utvikling. 5. Hvordan viljen blir selvstendig. 6. Hvordan barn lærer å gå, tale og tenke. - Om pene dukker. 7. Det rytmiske system. - Våken og søvntilstand. - Om å efterligne og om autoritet. 8. De tre epoker i menneskehetens utvikling. 9. Om skrivning, lesning, botanikk og zoologi. 10. Regning - geometri - historie - periodeundervisning. 11. Fysikk - kjemi - praktisk undervisning. Sprog- og religionsundervisning. 12. Erindring og fantasi. Temperamentene - Kunsthistorie og kunstforståelse. 13. Håndarbeid - treskjæring. Oppdragelse til indre frihet - Eurytmi og gymnastikk - Skolemøter. 14. Bevissthetsjelens tidsalder. Antroposofien. Et internasjonalt idésprog. "Hvis vi gjennom oppdragelse og undervisning vil bringe menneskeheten fremover - og ikke dypere ned i dekadens - er det dette vi trenger til i dag: en reell åndelig verden og en materiell verden som vi er i stand til å gjennomtrenge med ånd og forstand." Rudolf Steiner: Oppdragelse og tidens åndsliv Oversatt av Jørgen Borgen etter Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung GA nr. 307. Utgitt av Antropos Forlag.