Velkommen til Antropos.no

Orienten i Occidentens lys

Flere visninger

Rudolf Steiner
Orienten i Occidentens lys
kr 210,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Lucifers børn og Kristi brødre 9 foredrag holdt i München august 1909 Fra bokens innhold: Åndserkjennelsens misjon i Occidentens lys. Til oppførelsen av Eduard Schurés drama Lusifers barn De første fire trinn av den vestlige innvielse. Eiendommeligheter ved de høyere verdener; sjeleverdenen og den åndelige verden. Samvittighetens vesen: erinnyer og eumenider. Saturn-, Sol-, Måne- og Jordutviklingen og den fireleddede menneskenatur. Kristus-begivenheten. Tidligere og nåværende utviklingstilstander. Forskjell mellom østlig og vestlig måte å tenke på. Indra. Jehova. Kristus. Menneskehetens nordlige og sydlige folkestrømning. Kristus-begivenheten. Den indiske, persiske og greske gudeverden. De innviede av rosenkorset. Menneskeutviklingens forløp i den etteratlantiske tid. Forandringen i den menneskelige organisasjon. Ødipus- og Judassagnet. Tallets hemmeligheter. Jesus fra Nasaret og Kristus. Fremtidens mysterievisdom. Skytianos. Gautama Buddha. Zaratustra. Manes. Legenden om Barlaam og Josafat. Oversatt til dansk fra Der Orient im Lichte des Okzidents, GA nr. 112. Utgitt av forlaget Jupiter.