Velkommen til Antropos.no

Sanger for skole og hjem

Flere visninger

Jo M. K. Sandvik
Sanger for skole og hjem
kr 193,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

En vesentlig hensikt med denne samlingen er å gi et tilskudd til de allerede eksisterende sangbøker. Derfor er en rekke kjente sanger utelatt. Bare der hvor det pga. sammenhengen syntes nødvendig er de kjente melodier tatt med. Hvis man holder seg altfor meget langs den slagne landevei med hensyn til valg av stoff, kan det virke trettende. En ny sang, en annen melodi, kan virke forfriskende. Men også en ny behandling av en kjent melodi, kan stimulere interessen for den. Et eksempel på dette er Vult Simons behandling av Påskemorgen slukker sorgen: En overstemme (sunget av barna) og en understemme (sunget av voksne) gir denne melodien hele dens glans tilbake. Hensynet til barnas alderstrinn har vært retningsgivende for valg av sanger. Den som allerede har forsøkt å synge pentatone sanger med førsteklassinger vil uten videre forstå at det må være riktig, for man får dem aldri til å synge dur- og moll-melodier så fritt og ubesværet i syvårs-alderen. Fra forordet Fra bokens innhold: Morgensanger Klassene 1 - 9: Pentatone sanger - Blandede sanger - Heimstadlære. Bibelhistorie. Historie. Folkeviser Engelske sanger Års- og høytidssanger Aftensanger