Velkommen til Antropos.no

Syvårsperiodene i menneskets liv

Flere visninger

Maarten Reder
Syvårsperiodene i menneskets liv
kr 125,00
Menneskets utviklingsmuligheter i ulike syvårsperioder hører til grunnerkjennelsene i antroposofien. Rudolf Steiner presenterte temaet i flere foredrag, og det er siden bearbeidet og formidlet av blant andre Rudol Treichler og Bernard Lievegoed.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

"Vi lever i en tid hvor det som fremkommer i populærvitenskapen sterkt mekanisk og materialistisk preget. Desto viktigere er det å tilkjempe seg en spirituell forståelse av natur og menneske som en forutsetning for å kunne se og fremme det unikt individuelle i hvert menneske, ansvarsfullt og eksakt. I den antroposofiske medisinen og pedagogikken er dette vår ledestjerne." Maarten Reder. Bokens innhold: Innledning - De første syv årene - Barnets utvikling i den andre syvårsperioden - Den tredje syvårsperiode; jordmodningen - Fornemmelsessjelen; fra 21 til 28 år - Forstandssjelen; 28 til 35 år - Bevissthetssjelen; fra 35 til 42 år - Perioden fra 42 til 49 år; om billedsjelen - Perioden fra 49 til 56 år; om inspirasjonssjelen - Perioden fra56 til 63 år; om intuisjonssjelen - Det aldrende mennesket - Når vi blir gamle. Maarten Reder (1947 - 2006) ble født i Holland, hvor han på slutten av 1970-tallet bygget opp et antroposofisk senter for terapi og medisin. Her hadde han sin virksomhet i ti år, før han reiste til Sverige og begynte å arbeide som lege ved Vidarklinikken i Järna. Han var også aktiv i legeutdannelsen og holdt mange offentlige foredrag om antroposofisk medisin. Lovmessighetene i menneskets biografi var et av de områdene som særlig opptok ham. Teksten er bearbeidet til norsk av Inge Raknes. Utgitt av Antropos forlag 2020. Heftet, 105 sider.