Velkommen til Antropos.no

Tannskiftet

Flere visninger

Armin J. Husemann
Tannskiftet
kr 248,00
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Et bilde på barnets sjelelige utvikling Armin Husemanns bok er den første omfattende undersøkelse av tannskiftet ut fra antroposofisk medisin og pedagogikk. Fremstillingen forener på en forbilledlig måte naturvitenskapelig forskning med en kunstnerisk bearbeidelse av fenomenene. Vi følger utviklingen av tennene i evolusjonen (menneske og dyr) og ser hvordan tannskiftet endrer karakter i løpet av kulturutviklingen. Fra en anatomisk betraktning slås det en bro til barnets sjelelige utvikling, og forfatteren viser hvordan tannskiftet er knyttet til bestemte musikalske lovmessigheter. Ikke minst gir boken et viktig perspektiv på debatten om skolemodenhet og senket skolealder. Oversatt av Harald Haakstad. Utgitt av Antropos Forlag.