Velkommen til Antropos.no

Veien til religiøs fornyelse

Flere visninger

John Baum
Veien til religiøs fornyelse
kr 260,00
Kristensamfunnets pionérår i Norge 1927-60.
ELLER
Beskrivelse

Detaljer

Kristensamfunnets pionérår i Norge 1927-60. "Boken om Kristensamfunnets første 33 år i Norge, fra 1927 - 60, forteller om en ganske ukjent del av det religiøse livet i Norge. Gjennom tekst og fotografier, sitat fra brev og avisutklipp, får man som leser innblikk i de første årene av Kristensamfunnets virke her i landet og selve tiden. Skildringen av Christian Smit som brøt opp fra et liv som jurist og utdannet seg til den første norske presten i Kristensamfunnet, utgjør en sentral del av boken. Den viser hvordan et inderlig ønske om å skape nye rammer for og nytt innhold i religiøst liv, ble virkeliggjort. Boken er derfor et viktig bidrag til forståelse av norsk kulturhistorie i denne epoken." Anne-Mette Stabel, kulturhistoriker